Castellano | Català
Roseres

Roseres

Àrea Clients

Gestions Administratives


Ús: Resoldre temes relacionats amb el funcionament del seu contracte de lloguer com por ser: dubtes de facturació, canviar el número de compte bancari, temes relacionats amb els seus subministraments, finalitzar el contracte d'arrendament, etc.

Forma de contacte: Omplir aquest formulari

 

Reparacions


Ús: Reparacions NO URGENTS relacionades amb l'immoble arrendat o la finca on es troba l'immoble.

Forma de contacte: Rellenar este formulario

 

Lloguer d'Immobles


Ús: Si heu decidit arrendar un immoble que heu visitat i voleu que avaluem la viabilitat del lloguer.

Forma de contacte: Omplir aquest formulari